Testamentin-hinta

Testamentin hinta vaihtelee sen mukaan kuka testamentin laatii. Testamentteja tekevät pankit ja asianajotoimistot. Testamentti on mahdollista tehdä myös itse. Testamentin voi ostaa nykyisin jopa verkon kautta.

Testamentin hintaan vaikuttaa lisäksi kuinka monimutkaisesta testamentista on kyse ja kuinka paljon selvitystyötä laatiminen vaatii.

Pankkien tekemät testamentit maksavat n.400–650 euroa, jos kyseessä on rutiinimuotoinen testamentti eikä laatimiseen vaadita paljoa selvitystyötä. Testamentin säilyttämispalveluita ei juuri ole tarjolla.

Asianajotoimistojen laatimien testamenttien hintaan kuuluu muun muassa alkuneuvottelu, jossa selvitetään testamentin tekijän tarkoitus ja käydään läpi vaihtoehtoja, asiakirjan laatiminen, luonnoksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä todistaminen ja joissain tapauksissa varojen ja velkojen selvitys sekä osituslaskelmaluonnoksen tekeminen. Hinnat vaihtelevat testamentin piirteistä ja laajuudesta riippuen noin 400-900 euron välillä.

Verkosta voi myös ostaa lakimiehen laatiman testamentin 99 euron hintaan ja hinnalla saa lisäksi ohjeistuksen jälkitoimenpiteistä. Hinta voi sisältää myös testamentin toimeenpanijamääräyksen. Testamentti toimitetaan postissa tai sähköpostissa.

Vähävaraisille, jonka käyttövarat ovat alle 1300 euroa, on olemassa oikeusaputoimisto, jossa voidaan tehdä testamentti. Oikeusavun saajalta perittävät kulut muodostuvat omavastuusta ja oikeusapumaksusta. Oikeusapumaksu on 70 euroa ja omavastuuosuus on tietty prosentti henkilön käyttövaroista.

Testamentti on ilmainen, jos on mahdollista laatia muotovaatimukset täyttävä testamentti itse ja löytää kaksi vaatimukset täyttävää todistajaa testamentille.

Testamentin hinta voi siis vaihdella testamentin laajuudesta ja laatijasta riippuen noin 300 eurosta 3000 euroon. Testamenttikeskuksen Testamenttikone on ilmainen palvelu ja maksaa siis 0 €.
Suomen
Testamenttikeskus Oy tekee myös toimistolla testamentteja, jossa hintahaarukka on välillä 350-700 euroa.