Testamentin muotovaatimukset


Testamentin tulee täyttää tietyt muotovaatimukset. Jos jokin vaatimuksista ei täyty, testamentti on muotovirheinen ja se voidaan julistaa pätemättömäksi. Muotovirheinenkin testamentti voi tulla voimaan, jos kaikki perilliset hyväksyvät sen. Muotovirheisestä testamentista tulee tehdä moite kuuden kuukauden sisällä siitä kun muotovirhe on tullut osakkaan tietoon. Moittiminen tehdään nostamalla testamentin moitekanne testamenttaajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos moitekannetta ei tehdä edellä mainitussa ajassa, saa testamentti lainvoiman.

1. Kirjallisuusvaatimus

Testamentti tulee tehdä kirjallisesti, joko käsin tai koneella. Suullinen testamentti voidaan antaa vain poikkeuksellisissa tilanteissa kun testamenttaaja ei pakottavan syyn, kuten sairauden, vuoksi pysty allekirjoittamaan testamenttia. Pakottavan syyn poistuttua, tulee testamentti tehdä uudelleen kirjallisesti, jotta se olisi taas pätevä.

2. Testamenttaajan allekirjoitus

Testamenttaajan tulee allekirjoittaa testamentti. Näin varmistetaan, että kyseessä on testamenttaajan oma testamentti. Ilman allekirjoitusta testamentti ei ole pätevä. Allekirjoittamiseen ei voi valtuuttaa toista henkilöä.

3. Todistajat

Testamentille tarvitaan todistajat. Todistajia tulee olla kaksi ja molempien pitää olla 15 vuotta täyttäneitä. Todistajien tulee tietää, että he allekirjoittavat testamenttia, mutta testamentin tarkempaa sisältöä ei tarvitse heille kertoa. Todistajien tehtäviin kuuluu varmistaa, että testamentti on testamenttaajan tahdon mukainen. Todistajien pitää olla läsnä yhtä aikaa allekirjoittamassa testamenttia ja seuraamassa kun testamenttaaja allekirjoittaa testamentin. Testamenttaaja voi myös allekirjoittaa testamentin etukäteen ja jälkeenpäin tunnustaa todistajille allekirjoituksensa oikeaksi. Todistajien ei tarvitse tuntea entuudestaan testamenttaajaa, mutta heidän pitää olla esteettömiä allekirjoittaessaan testamenttia. Tästä syystä todistaja ei saa olla puoliso, sukulainen, puolisukulainen, testamentinsaaja, henkilö joka muutoin hyötyy testamentista eivätkä edellä mainittujen puolisot. Alle 15-vuotias ei voi todistaa testamenttia eikä sielun toiminnaltaan häiriintynyt henkilö. Todistajat saavat olla keskenään sukua. Todistajat merkitsevät nimikirjoituksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen ajan ja paikan.

Testamenttia ei välttämättä tarvitse päivätä, mutta se helpottaa asioiden selvittelyä, jos tarvitsee selvittää testamenttaajan testamentin tekokelpoisutta testamentin allekirjoitushetkellä sekä sitä, mikä on viimeisin voimassaoleva testamentti. Testamenttaajaan tunnistamistiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja asuinpaikka, eivät ole pakollisia, mutta ne auttavat testamenttaajan tunnistamisessa.