Testamentin rekisteröinti

Testamentin rekisteröinnistä ei ole säädöksiä perintökaaressa.

Suomen testamenttikeskus Oy on yksityinen testamenttien rekisteröintilaitos, jossa voidaan ilmoittaa ja kirjata tieto siitä missä testamentti fyysisesti on.

Testamentti voidaan vapaaehtoisesti rekisteröidä. Se on kuitenkin voimassa ilman rekisteröintiäkin, jos se täyttää lain muotomääräykset. Testamentti voidaan rekisteröidä Suomen Testamenttirekisteriin. Rekisteröinti auttaa kuolinpesää selvittämään, onko henkilö tehnyt testamentin ja missä sitä säilytetään. Rekisteriin merkitään testamentin tekijän nimi, hänen syntymäaikansa ja osoitteensa, testamentin päiväys ja sen säilytyspaikka. Testamentin säilytyspaikan muuttuessa, on muistettava ilmoittaa tämä muutos myös testamenttirekisteriin. Testamenttirekisteri ei ole julkinen rekisteri, eikä tietoja sieltä saa kukaan tekijän elinaikana. Kun henkilö on kuollut, tiedot luovutetaan perunkirjoituseen.