Testamentin säilyttäminen

Testamentin säilyttämiselle ei ole erityisiä vaatimuksia perintökaaressa eikä testamenttia tarvitse rekisteröidä. Testamentin tekijä voi miettiä turvallisen säilytyspaikan itse. Sitä voidaan laillisesti säilyttää missä vain, kuten kotona, pankissa, asianajotoimistossa tai jossain muussa sopivassa paikassa. Tärkeintä vain on, että testamentti löytyy henkilön kuoleman jälkeen.

Yleisimpiä säilytyspaikkoja ovat pankkien tallelokerot, siellä testamentti pysyy hyvin säilössä. Pankille tulee tieto asiakkaan kuolemasta ja se usein ilmoittaa asiakkuudesta viimeiseen osoitteeseen. Tätä kautta perilliset saavat tiedon asiakkuudesta ja voivat selvittää kuuluuko siihen tallelokero. Perillinen pääsee vainajan tallelokerolle pankkivirkailijan kanssa. Tallelokerot ovat maksullisia.

Testamenttia voi säilyttää myös omassa kodissa. Ongelmaksi voi tulla, kuinka säilyttää alkuperäistä testamenttia siten, ettei kukaan hävitä tai varasta sitä tai saa selville testamentin sisältöä ennenaikaisesti. Jos alkuperäinen testamentti häviää, testamentin kopio kelpaa perinnönjakoon ainoastaan, jos kaikki perilliset hyväksyvät kopion käyttämisen. Testamentti pitäisi kuitenkin olla löydettävissä kuoleman jälkeen mutta ennen perinnönjakoa, joten kovin salaiseen paikkaan sitä ei voi piilottaa. Jos testamenttia ei löydy, se katsotaan peruutetuksi.

Testamentin voi myös jättää asianajajatoimistoon säilytettäväksi. Tässä vaihtoehdossa haastetta tuo, tietävätkö perilliset missä alkuperäinen testamentti on ja miten asianajotoimisto saa tiedon testamentin laatijan kuolemasta. Asianajotoimistot eivät saa asiasta tietoa automaattisesti väestörekisterijärjestelmästä kuten pankit.

Testamentin voi myös antaa testamentin saajalle, jolloin alkuperäinen testamentti löytyy suoraan häneltä eikä testamentin häviämisestä tarvitse huolehtia. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos saajia on useampia.

Tarjolla on testamentin säilytyspalveluita, jotka maksua vastaan huolehtivat säilytyksestä ja testamentin toimittamisesta kuolinpesälle. Palvelu antaa testamentin laatijalle todistuksen perillisiä varten testamentin olemassaolosta ja säilytyspaikasta. Säilytyksen lisäksi testamentti kannattaa myös rekisteröidä, jotta tieto sen olemassaolosta löytyy sitä tarvittaessa.