Testamenttiperuutus

Tällä Testamentin peruutus -ilmoituksella peruutetaan, kokonaan ja lopullisesti, testamentin tekijän eli testamenttaajan kaikki ennen tätä peruutusilmoituksen päivämäärää tekemät testamentit. Testamentin peruuttajana on oman testamenttinsa tekijä eli testamenttaaja.


Rekisteri-ilmoittajan tiedot
Ilmoittaja vakuuttaa

Ilmoittaja vakuuttaa, että hänellä on laillinen oikeus tai valtuutus tehdä tämä ilmoitus. Pyydettäessä valtuutus on toimitettava Suomen Testamenttikeskus Oy:n.

Testamenttaajan tiedot
Tiedot peruutettavasta testamentista

Tällä ilmoituksella peruutetaan, kokonaan ja lopullisesti, kaikki ennen tätä peruutusilmoituksen päivämäärää tehdyt testamenttaajan testamentit.

Testamenttiperuutusilmoituksen päivämäärä: 14.4.2021