Rekisteriseloste

(HenkTL 10§, 523/1999)

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Suomen Testamenttikeskus Oy
Maariankatu 1, 20100 TURKU
Y-tunnus 2123888-6
Sähköposti asiakaspalvelu@testamenttikeskus.fi


2. REKISTERIN NIMI
Suomen Testamenttikeskus Oy:n asiakasrekisteri. Yhtiö käyttää myös aputoiminimiä Suomen Testamenttirekisteri, Suomen Testamenttisäilytys ja Suomen Testamenttiperuutus.


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietojen ylläpito laskutusta, asiakassuhdetta ja omaa markkinointia varten.


4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot saadaan tehdyistä ilmoitus- ja kyselyasiakirjoista. Asiamiehen nimi ja yhteystiedot saadaan tehdyistä ilmoituksista.

Testamenttirekisterin ja sen kyselyn tietoja:
- testamentin päiväys; henkilötiedot ja yhteystiedot.
Testamenttisäilytystietoja:
- edellisten lisäksi, missä testamenttia säilytetään
Testamenttiperuutustietoja:
- edellisten lisäksi, päivämäärä, milloin testamentin peruutusilmoitus on tehty.

Asiakashistoriatiedot säilytetään enintään henkilön eliniän lisättynä 1 vuoden ajan ja sen lisäksi maksusaatavatiedot kunnes maksut on suoritettu.


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan tai asiakkaan asiamiehen ilmoittamat tiedot, Suomen Testamenttikeskus Oy:n mahdollisesti tarkistamat tiedot (esim. väestörekisterikeskus) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei henkilön elinaikana luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille sekä laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle yritykselle.
Henkilön kuoleman jälkeen voidaan kyselijälle antaa tuloste talletetuista tiedoista, jos
- Testamenttisäilytykseen ilmoitetaan testamenttaajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot ja hyväksyttävä peruste kyselylle (esimerkiksi perunkirjoitus).
- Testamenttikommentti osion osalta perunkirjoituksen uskotulle miehelle
- Testamenttiperuutus osion osalta perunkirjoituksen uskotulle miehelle


7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 10 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta.
Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 15 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä.
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.


8. MARKKINOINTI
Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Suomen Testamenttikeskus Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan tuotemarkkinointiin. Internet sivuilla järjestettävissä kilpailuissa voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä siitä kiellon sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@testamenttikeskus.fi


9. TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.