Testamenttiperuutus

 

Testamentti on perittävän eli testamenttaajan viimeisen tahdon ilmaisu, samoin siihen myöhemmät tehtävät muutokset. Mikäli testamenttaaja haluaa kumota tai peruuttaa aikaisemmin laatimansa testamentin, on se lain mukaan mahdollista. Testamenttiperuutuksen voi tehdä ainoastaan testamentinlaatija itse, eikä sitä tarvitse missään vaiheessa perustella.

Ongelmalliseksi on koettu tilanne, jossa testamentti ole testamenttaajan hallussa. Se voi olla vaikka pankkilokerossa tai peräti testamentin saajan hallussa. Tällöin testamenttia tai sen edunsaajia ei ole helppo peruuttaa tai muuttaa. Suomen Testamenttikeskuksessa voit oma-aloitteisesti peruuttaa aikaisemmin laatimasi testamentin, vaikka se olisi talletettuna missä säilytyspaikassa tahansa.

Testamenttiperuutus on vapaamuotoinen toimenpide eikä edellytä erityistä määrämuotoa. Testamentin voi peruuttaa esimerkiksi yliviivaamalla, polttamalla tai hävittämällä. Nämä peruutuskeinot yksinään eivät ole suositeltavia, sillä tapahtumasta ei näin toteutettuna jää merkintää läheisille, jotka saattavat jälkikäteen epätietoisina etsiä olematonta testamenttia.

Turvalliset ja vastuulliset tavat kumota tai peruuttaa testamentti ovat:

  1. Hävittää tai selkeästi mitätöidä vanha epäkelpo testamentti ja tehdä siitä ilmoitus testamenttaajan perillistaholle.
  2. Tehdä tämän sivun sähköisellä lomakkeella Testamenttiperuutus Suomen Testamenttikeskukseen.

Tehdystä Testamenttiperuutuksesta saavat tiedon vain testamenttaaja itse ja hänen kuolemansa jälkeen ainoastaan laillisesti tuota tietoa tarvitsevat.

Peruuta testamenttisi turvallisesti – helposti lomakkeella!