Q & A

UKK (23)

Mikä on Suomen Testamenttikeskuksen Testamenttirekisteri?

Suomen Testamenttikeskuksen Testamenttirekisterin tarkoituksena on, että testamentin tekijän kuoleman jälkeen rekisteristä voitaisiin selvittää, onko henkilö tehnyt testamentin ja missä testamentti on säilössä. Tähän toimintaan ei sisälly itse testamentin säilytyspalvelua.

Kuka omistaa Suomen testamenttikeskuksen ja Testamenttirekisterin?

Yhtiön omistajina on sen toimiva johto, ei mikään muu taho. Testamenttirekisteri on Suomen testamenttikeskuksen tuotemerkki ja rekisteröity tavaramerkki.

Onko testamentin rekisteröinti pakollinen?

Suomen perintölainsäädäntöä määrittävässä Perintökaaressa ei ole näiltä osin säädöksiä. Testamentin rekisteröinti on siis vapaaehtoinen mutta nykyisin erittäin tarpeellinen.

Onko testamentin rekisteröinti vapaaehtoista?

Se on vapaehtoista mutta siis hyödyllistä.

Testamenttirekisterin tarkoituksena on, että testamentin tekijän kuoleman jälkeen rekisteristä voitaisiin selvittää,  onko henkilö tehnyt testamentin ja missä testamentti on säilössä. 

Palvelua tarvitsevat erityisesti perunkirjoituksia toimittavat ja perinnönjakoja  hoitavat tahot.

Kuinka teen Testamentinrekisteri-ilmoituksen?

Voit sen tehdä helposti  Suomen testamenttikeskuksen Testamenttirekisteri –kohdassa: Rekisteröi testamenttisi nyt – täytä tarvittavat tiedot täällä.

Kuinka voin muuttaa Testamenttirekisterimerkintää?

Jo tehtyä testamenttirekisterimerkintää ei voi muuttaa. Sen sijaan voit tehdä uuden Testamentinrekisteri-ilmoituksen.

Voiko Testamenttirekisterimerkinnän poistaa?

Vanhan Testamenttirekisterimerkinnän voi poistaa vain tekemällä uuden merkinnän, jossa on  muutetut tai poistetut tiedot.

Kuinka Testamenttiperuutuksen voi tehdä?

Voit sen tehdä helposti  Suomen testamenttikeskuksen Testamenttiperuutus  –kohdassa: Peruuta testamenttisi turvallisesti – täytä lomake täällä!

Onko Testamenttiperuutuksessa lakisääteisiä muotovaatimuksia?

Testamenttiperuutuksessa ei lakisääteisiä muotovaatimuksia.

Voiko Testamenttiperuutuksen peruutusta tehdä?

Testamenttiperuutuksen peruutusta ei voi laillisesti tehdä kuin tekemällä uuden testamentin.

Onko Hautajaistestamentista määräyksiä lainsäädännössä?

Hautajaistestamentista ei  ole suoranaisia määräyksiä lainsäädännössä.

Onko Hautajaistestamentti vapaaehtoinen?

Hautajaistestamentti on vapaaehtoinen mutta erittäin tarpeellinen vainajan hautajaisten järjestelyyn tarkoitettu ohjeistus.

Kuka valvoo Hautajaistestamentin toteutumista?

Hautajaistestamentin toteutumista ei oikeastaan valvo kukaan. Vainajan tahtoa yritetään kunnioittaa parhaan kyvyn ja tiedon mukaan.

Ongelma vain on se,  jos tietoja on useita ja ne ovat keskenään ristiriitaisia tai epäselviä.

Kuka maksaa Hautajaistestamentin kustannukset?

Suomen testamenttikeskuksen Hautajaistestamentin kustannukset maksaa ilmoituksen tekijä. Kun merkinnän jälkeen tuloste on käytössä,  se koituu kaikkien hyväksi.

Mikä on Testamenttikysely?

Suomen testamenttikeskuksen Testamenttikysely antaa vastauksen,  onko henkilö tehnyt testamentin tai hautajaistestamentin sekä missä testamentti on säilössä.

Palvelua tarvitsevat erityisesti perunkirjoituksia toimittavat ja perinnönjakoja  hoitavat tahot.

Mitä tietoja Testamentinkyselyssä kysytään?

Suomen testamenttikeskuksen Testamenttikyselyssä kysytään ainoastaan ne välttämättömät tiedot, jotka ovat tarpeen vastauksen antamiseksi.

Mikä tarkoittaa Testamenttiperuutus?

Testamentin peruutus tarkoittaa, että halutaan luopua kokonaan tehdystä testamentista tai sen yksittäisistä määräyksistä.

Voit tehdä Suomen Testamenttikeskuksen Testamenttiperuutus lomakkeen. Sen jälkeen voit konkreettisesti hävittää alkuperäisen testamentin. 

Jos testamentista on useita alkuperäisiä kappaleita, on tärkeää saada kaikki testamentin kappaleet mitätöidyiksi. Testamentin peruuttaminen maksaa 1

euron

Kuinka paljon ilmoitus Testamenttirekisteriin maksaa?

Se maksaa vain 1,00 euron.

Mitä tietoja Testamenttikyselystä annetaan?

Suomen testamenttikeskuksen Testamenttikyselyssä annetaan ne tiedot, jotka henkilö on ilmoittanut tekemissään ilmoituksissa.

Kuka Testamenttikyselyn tietoja tarvitsee?

Testamenttikyselyn tietoja tarvitsee tavallisesti perunkirjoituksia toimittavat sekä perinnönselvityksiä ja -jakoja  hoitavat tahot.

Myydäänkö Testamenttirekisterin tietoja ulkopuolisille esimerkiksi mainostajille?

Testamenttirekisterin tietoja ei anneta tai myydä kenellekään ulkopuolisille.

Mitkä ovat Testamenttikeskuksen salassapitosäännökset?

Testamenttikeskuksen tietoja ei anneta ulkopuolisille ja noudatamme tiukkaa pankkisalaisuus –tasoista salassapitoa.

Kuka voi tehdä Testamenttikyselyn kuinka paljon se maksaa?

Testamenttikyselyn avulla voidaan antaa testamenttirekisterissä olevia kyselijän omia tietoja hänelle itselleen. Tietoja voidaan antaa Testamenttikeskuksen harkinnan mukaan myös muille näitä tietoja laillisesti tarvitseville tahoille, kuten perunkirjoituksen uskotulle miehelle, kuolinpesän pesänselvittäjälle ja –jakajalle taikka testamentin toimeenpanijalle.

Testamenttikysely maksaa 50,00 euroa.