Hautajaistestamentti

Kenelle

Hautajaistestamentti on tarpeen henkilöille, jotka itse eläessään haluavat määrätä omasta hautauspaikastaan tai muista kuolemaan ja hautaamiseen liittyvistä asioista ja toimenpiteistä. Tämän tiedon puuttuessa hautaamisesta päättävät vainajan läheiset, joita ovat puoliso tai avopuoliso sekä lapset.Joskus läheisten kesken saattaa syntyä erimielisyyksiä esim.hautaustavasta tai -paikasta, erityisesti jos vainaja on eläessään solminut uuden liitoon ja lapset ovat edellisestä liitosta.

Ulkomailla vakituisesti asuvan mutta Suomessa haudattavan kannattaa aina tehdä Hautajaistestamentti, silloin hautapaikkakunta tulee selkeästi kirjatuksi ja tiedoksi niin perillisille kuin muillekin.

Sisältö ja todistaminen

Hautajaistestamentti ei ole varsinaisesti "oikea" tai "perinteinen" testamentti, koska siinä ei määrätä omaisuudesta, lasten puolisoiden avio-oikeudesta tai muista perintöön liittyvistä seikoista. Tavanomaisesti Hautajaistestamenteissa määrätään:

Tavallisesti hautajaistestamenttia ei todisteta oikeaksi samoin kuin varsinainen perintöä koskeva testamentti (Perintökaaren 10:2.1 säännös). Hautajaistestamentti voidaan allekirjoittaa ilman todistajia. Todistusklausuuli ei ole Hautajaistestamentin pätevyyden edellytys.

Hautajaistestamentin laatii henkilö itse, kukaan ulkopuolinen taho ei sitä voi tehdä. Dokumentti voidaan tarvittaessa laatia myös avustettuna. Tällöin tahdonilmaisun pitää kuitenkin olla testamenttaajan oma. Allekirjoitus varmistaa Hautajaistestamentin tehneen henkilön selkeän tahdonilmaisun.

Helppo ja edullinen

Teet Hautajaistestamentin helposti ja luotettavasti oheisella lomakkeella, minkä jälkeen dokumentti tallennetaan Suomen Testamenttikeskuksen Testamenttirekisteriin. Onnistuneesta tallennuksesta toimitamme välittömästi kuittauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 

Hautajaistestamentin teko on helppoa – varmista viimeiset toiveesi