Testamenttikysely

Testamenttikyselyn avulla voit esimerkiksi tulostaa aikaisemmin laatimasi hautajaistestamentin, jonka halutessasi voit vielä varmentaa allekirjoituksellasi. Myös muiden tallennettujen tietojen kysely on mahdollista tietojen luovutukseen oikeutetuille henkilöille.

Tietojen luovutus

Testamenttikyselyn avulla voidaan antaa testamenttirekisterissä olevia laatijan omia tietoja hänelle itselleen. Tietoja voidaan antaa Testamenttikeskuksen harkinnan mukaan myös muille näitä tietoja laillisesti tarvitseville tahoille, kuten perunkirjoituksen uskotulle miehelle, kuolinpesän pesänselvittäjälle tai testamentin toimeenpanijalle.

Noudatamme toiminnassamme Finanssialan Keskusliiton Pankkisalaisuusohjeita 2009. Testamenttitietoja ei anneta ulkopuolisille tai sellaisille henkilöille, jotka ei niitä lailliseen tarkoitukseen tarvitse.

Hautajaisia järjestävä läheinen voi tarkistaa esimerkiksi hautajaistestamentin olemassaolon saadakseen tietoja hautajaisten ja siihen liittyvien asioiden hoidosta sekä vainajan toiveista.

Perunkirjoituksen uskotut miehet voivat tarkistaa vainajan testamenttitilanteen testamenttikyselyllä. Vainajan nimissä on voinut olla erilaisia testamenttirekisterimerkintöjä, mm. testamentti-ilmoitus, hautajaistestamentti ja testamenttiperuutus. Samalla selviää, mikäli merkintöjä ei ole.

Kyselyyn vastataan mahdollisimman pian Testamenttikeskuksen suorittaman tarkistuksen jälkeen. Vastaukset annetaan ja lähetetään ainoastaan kyselijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Voit tehdä kyselyn myös toisen henkilön puolesta hänen antamallaan valtakirjalla. Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja toimitetaan osoitteeseen asiakaspalvelu@testamenttikeskus.fi Vastaus testamenttikyselyyn lähetetään kyselijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Turvalliset testamenttipalvelut ammattitaidolla!